Home

Geschiedenis

Vriendengroep

Activiteiten

Foto's

Contact

De groep van voormalige gevangenen van de kampen Schwarzer Weg en Brockzetel en hun familieleden


De groep is ontstaan in de zomer van 1990. Aanleiding was de verschijning, in mei van dat jaar, van het boekje Het strafkamp voor Nederlanders in Wilhelmshaven bij Uitgeverij Servo in Assen. Hetzelfde jaar nog verscheen er een tweede, aangevulde druk. Schrijver was Oebele Vries, zelf familielid van een voormalige gevangene. Het stadsbestuur van Wilhelmshaven besloot hetzelfde jaar nog een gedenksteen te plaatsen bij de ingang van het vroegere kamp en nodigde de voormalige gevangenen uit voor een officiële ontvangst op het stadhuis. Er werd toen een comité van ex-gevangenen opgericht, dat deze uitnodiging in Nederland in de publiciteit bracht. De ex-gevangenen en hun familieleden die zich hierbij aansloten, vormden hierna samen een vriendengroep, waarvan het comité als bestuur optrad. Zo is het tot vandaag de dag gebleven.


Voorzitter van het comité was vanaf de oprichting in 1990 tot 2005 de heer Siebren van der Meer te Drachten, zelf oud-gevangene. Al eerder, in 1969, had hij samen met enige lotgenoten een tweedaagse reis van ex-gevangenen naar Wilhelmshaven georganiseerd. Na zijn terugtreden werd hij benoemd tot erevoorzitter. Hij overleed op 23 april 2010.


Het comité is nu als volgt samengesteld:
Voorzitter: Oebele Vries te Westergeast
Secretaris: vacature
Penningmeester: Hessel Halma te Vollenhove
Lid: Johannes Tjepkema te Britsum
Lid: Pier Alta te Sneek