Home

Geschiedenis

Vriendengroep

Activiteiten

Foto's

Contact

Activiteiten

De datum van de eerstvolgende jaarlijkse reünie is:
zaterdag 5 oktober 2019.
Locatie: De Kruisweg, Marum.

Aanvang: 14.00 uur.
Programma:
- Opening.
- Herdenking van overledenen in het afgelopen jaar.
- Verslag over activiteiten van het afgelopen jaar.
- Financieel verslag. 
- Zwannet Bronsema vertelt over het boek dat zij schrijft
over haar oom Pieter Aukes.
- Na de pauze staan wij stil bij Siebren van der Meer, onze legendarische eerste voorzitter, gevolgd door beelden van de uitreiking van de eremedaille van de stad Wilhelmshaven aan hem en aan Karl-Heinz Fürst.

Aanmelden vóór 1 oktober bij comitélid Hessel Halma,
e-mail: fam.halma@gmail.com of tel. 06-51186035.