Home

Geschiedenis

Vriendengroep

Activiteiten

Foto's

Contact

Vijf maanden lang, van januari tot mei 1945, bestond er in de Duitse marinestad Wilhelmshaven een strafkamp voor politieke gevangenen uit Nederland: het Lager Schwarzer Weg.

Zo’n duizend Nederlanders, vooral afkomstig uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, zijn hier in die tijd vastgehouden. Vierhonderd van hen zijn enige tijd ondergebracht geweest in het kamp Brockzetel, in de buurt van Aurich (Oostfriesland).

In 2022 is, voor zover valt na te gaan, de laatste oud- gevangene van dit kamp overleden. De vriendengroep bestaat evenwel nog steeds. En ook bestaat nog steeds de mogelijkheid
bij deze groep informatie in te winnen over het kamp en de personen die er gedetineerd zijn geweest of misschien zelfs zijn gestorven. Zie hiervoor onder Contact.